TOP
:::

立足台灣 放眼國際

歡迎光臨環球科技大學 產學合作暨推廣教育中心

存誠務實 五育並重 愛在環球

+ O -
FONT SIZE:

左側選單

  學生兼任助理專區

  學生兼任助理專區

下載專區

法規/檔案名稱 備註/說明 更新日期 非ODF ODF
環球科技大學學生兼任助理學習與勞動權益保障處理要點  104.10訂定       
兼任助理申請書     2019-10-24 11:43     
兼任助理保險異動申請書         
學生兼任助理同意書(校外免)一式兩份         
計畫兼任助理清冊(聘任時務必檢附)         
兼任助理人員工作記錄表         
人事費印領清冊         
所得稅及二代健保         
存摺黏貼單         

Last Updated: 2019-11-05 11:47:35

愛在環球 創意樂活