TOP
:::

立足台灣 放眼國際

歡迎光臨環球科技大學國際暨兩岸事務處

存誠務實 五育並重 愛在環球

+ O -
FONT SIZE:

 海青班    海青班申請表單

表單下載

法規/檔案名稱 備註/說明 更新日期 非ODF ODF
海外青年技術訓練班保薦單位名單         
第39期海青班招生簡章          
第39期海外青年技術訓練班報名表         
第38期海外青年技術訓練班招生簡章         
第37期海外青年技術訓練班招生簡章         
第三十六期海青班申請表.pdf         
第36期海外青年技術訓練班招生簡章(數位媒體設計科)         
第36期海外青年技術訓練班招生簡章(時尚造型設計科)         

Last Updated: 2019-09-18 14:57:01

愛在環球 創意樂活